Animator

Program edukacji i re-edukacji przez praktykę w dziedzinie animacji kultury – ANIMATOR

Projekt miał na celu ułatwienie wymiany umiejętności, doświadczeń i wiedzy między studentami animacji kultury, jej absolwentami oraz praktykami. Jego celem była budowa pomostu pomiędzy edukacją uniwersytecką a samodzielną pracą oraz pomiędzy teorią a praktyką. Z jednej strony zatem wyrósł z naukowego i dydaktycznego profilu IKP, z drugiej – z praktycznej orientacji tak Instytutu, jak jego partnerów.

W ramach projektu zostały opracowane nowe narzędzia kształcenia i praktyki w dziedzinie animacji kultury:

  • program animacji kultury dla praktyków kultury oraz nauczycieli jako praktyków kultury;
  • model inkubatora – model projektu umożliwiającego młodym animatorom bezpieczne, a zarazem samodzielne wkroczenie w praktykę animacyjną;
  • mapa instytucji / inicjatyw kulturalnych – prezentacja najciekawszych inicjatyw w polu kształcenia/praktyki animacyjnej, zwłaszcza w kontekście tradycyjnych instytucji kultury (np. lokalnych teatrów czy sieci ośrodków kultury);
  • targi inicjatyw kulturalnych – wydarzenie zamykające projekt, pomyślane jako przestrzeń dla prezentacji inicjatyw i wymiany idei, doświadczeń, także jako targi pracy.

Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych działań Instytutu w ramach projektów ANIMA – Projekt kształcenia w dziedzinie animacji kultury oraz ANIMUS – Międzynarodowa sieć instytucji prowadzących edukację i praktykę w dziedzinie animacji kultury.

Podobnie jak poprzednie projekty, ANIMATOR zyskał dofinansowanie Programu Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej (obecnie zarządza nim Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski był promotorem projektu, jego partnerzy to:

Realizacja projektu trwała do maja 2008 roku.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.