ANIMUS – Międzynarodowa sieć kształcenia w dziedzinie animacji kultury

Projekt
Projekt ANIMUS został zrealizowany w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci. Trwał trzy lata (2002-2004), ale rozpoczęta w jego ramach współpraca owocuje dalszymi projektami i działaniami. Głównym celem projektu było ustanowienie sieci instytucji zajmujących się kształceniem i działaniem w dziedzinie animacji kultury.

Partnerzy
Kluczowe dla projektu było oparcie go na silnym partnerstwie, koniecznym do współpracy w dziedzinie kultury, zwłaszcza jeśli ma prowadzić do istotnych zmian społecznych. ANIMUSA tworzyło 9 instytucji, które łączyło wspólne rozumienie idei animacji kultury, ale dzieliły różne doświadczenia i metody działania. Promotorem projektu był Instytut Kultury Polskiej UW,
a poza SKK, w projekcie udział wzięły następujące instytucje:
Katedra Sztuki i Muzyki Uniwersytetu Bielefeld (Niemcy)
Centre de Literature Orale (Vendome, Francja)
– Helsinki Art School (Finlandia)
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
Fundacja „Pogranicze” w Suwałkach
thePublic (Anglia)

Zajmują się one kształceniem i działaniem adresowanym do różnych grup odbiorców: od dzieci, przez kolejne szczeble edukacji formalnej, po dorosłych. Prowadzą zarówno refleksję nad kulturą i praktykami w niej podejmowanymi, jak podejmują przedsięwzięcia praktyczne. Korzystają z różnych metod i mediów: od słowa żywego, przez teatr, po najnowsze media cyfrowe.

Cele
ANIMUSOWA sieć i jej poszerzanie powinny prowadzić do wymiany informacji i osób, dobrych i owocnych praktyk oraz idei w dziedzinie animacji kultury. Dzięki wymianie właśnie, jak sądzimy, możliwa jest poprawa jakości kształcenia animacyjnego – oraz podejmowanych praktyk i działań w kulturze. Poszerzanie doświadczenia prowadzi też do nabywania i poprawy umiejętności tworzenia projektów, które diagnozowałyby faktyczne potrzeby lokalnych środowisk i pozwalały na nie odpowiadać.

Działania i efekty
Współpraca w projekcie – zarówno zamierzona, jak faktycznie dokonana – miała praktyczny charakter. To znaczy, że wymiana idei, osób, metod, umiejętności i praktyk dokonywała się przede wszystkim w trakcie wspólnie projektowanych i realizowanych działań partnerów.
W trakcie projektu trwała nieustająca praca nad tworzeniem nowych i poprawą istniejących metod i programów kształcenia. Ich najważniejszą cechą jest łączenie teorii z praktyką oraz tworzenie sytuacji sprzyjających kreatywności i twórczości.
Zajmowaliśmy się warsztatami w dziedzinie edukacji przez sztukę, community arts, nowych mediów, opowiadania. Wzmocnieniem pracy warsztatowej jest forma stażu, która pozwala z bliska śledzić pracę instytucji prowadzących kształcenie i/albo działalność w dziedzinie animacji kultury. Podróże studialne dają możliwość z jednej strony organizacji pewnej formy wydarzenia, z drugiej – rozpoznania, w praktyce i w drodze, mapy kultury lokalnej.

Odbyły się:
– Wyprawa po Żmudzi
– Re-objazd po Warmii i Mazurach
– Wyprawa do Helsinek.

Jednym z ważniejszych osiągnięć naszej sieci była organizacja wydarzeń sieciowych, które angażowały licznych partnerów (także spoza ANIMUSA) w działania w środowisku lokalnym. Przykładem takich wydarzeń, przy których współpracowaliśmy, są projekty:
– „Dom. Moje centrum świata” (wrzesień 2003, Supraśl)
– „Dotyk pamięci”
– „Festiwal Słowa”

Efektem i dokumentacją naszej pracy była strona projektu ANIMUS www.animusproject.net zaprojektowana przez thePublic, ale wypełniana przez wszystkie instytucje partnerstwa. Jest ona otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych animacją kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>