Już jest! mała kultura współczesna

Zapraszamy do lektury kolejnej odsłony „małej kultury współczesnej”, tym razem poświęconej latom dziewięćdziesiątym!

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

In(ter)wencje Osiedlowe na Targówku!

In(ter)wencje Osiedlowe to cykl działań społeczno-artystycznych ożywiających przestrzeń blokowisk we współpracy mieszkańców, animatorów i lokalnych władz.

O działaniach w ramach projektu czytaj tutaj:

https://www.facebook.com/interwencje

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Moda w małej kulturze współczesnej

Zapraszamy do lektury kolejnej odsłony internetowego pisma „mała kultura współczesna”, którego jesteśmy współwydawcą!

http://malakulturawspolczesna.org/category/moda-42013/

 

Sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ruch na Radiowo – warsztaty i instalacja artystyczna

Zapraszamy na warsztaty i wystawę interaktywną wokół projektu zagospodarowania terenu Radiowa, gdzie w miejscu składowiska odpadów MPO w Warszawie planuje stworzyć otwartą przestrzeń społeczną przeznaczoną do sportu i rekreacji.

Wydarzenie jest realizowane jako kontynuacja warsztatów „Biznes i kultura. Trudne związki”. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie jest partnerem i fundatorem projektu.

Artystka Patrycja Mastej wraz z przyszłymi odbiorcami nowej warszawskiej góry, podczas warsztatów przeprowadzanych w październiku stworzyła „sportową” pracę artystyczną dotyczącą wyobrażeń mieszkańców na temat Radiowa. Praca przybrała wielkoformatową, magnetyczną formę, składającą się z ruchomych elementów. Każdy widz może wejść w interakcję z obrazem, tworząc własną interpretację dzieła oraz swój wymarzony obraz przyszłego terenu rekreacyjno-sportowego.

Patrycja Mastej, absolwentka ASP Wrocław, działa aktywnie na polu sztuk wizualnych. Jest współautorką „Interaktywnego Placu Zabaw” (produkcji Centrum Sztuki WRO), prezentowanego miedzy innymi w warszawskiej Zachęcie i w CSW Toruń. Laureatka Nagrody Kulturalnej Gazety Wyborczej „wARTo” za rok 2008. Jej interaktywną animację „Oswajaki”, możemy zobaczyć w Centrum Nauki Kopernik.

Zapraszamy serdecznie do udziału w wernisażu!

16 kwietnia w Centrum Społecznym na ul. Paca 40 o godz. 19:00

 

Opublikowano warsztaty, wystawy | Skomentuj

Wystawa: „Etnografia/animacja/sztuka”

Co widać z okien samochodu przejeżdżającego przez mazowiecką wieś? Domy, zabudowania gospodarcze, przystanek, ugory, twarz w oknie… Wszystko to miga i przemija rozpływając się w doświadczeniu podróży, pozbawione indywidualności, wyrazu, koloru. Te objawiają się jednak szybciej niż sobie wyobrażamy, gdy kierowca przystanie przy sklepie, podróżny przekroczy furtkę, student-etnograf zapuka do drzwi, a po jakimś czasie – ten sam, choć już dobry znajomy – wpadnie na herbatę.

Wystawa oparta na doświadczeniach projektu „Etnografia/animacja/sztuka: Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” to próba przełożenia na język ekspozycji sytuacji spotkania etnografów, animatorów kultury i artystów ze społecznością wsi Broniów i Ostałówek na Południowym Mazowszu.

Wystawa zrealizowana przez Kolektyw Terenowy i Stowarzyszenie Katedra Kultury przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury.

 

 

Muzeum Etnograficzne w Krakowie,
Dom Esterki, Krakowska 46

Partnerzy:

Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Opublikowano Uncategorized, wystawy | Skomentuj

Twórcze społeczności – z doświadczeń animacji kultury i community arts

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW jest rozwinięciem i kontynuacją działań, które od lat podejmujemy w dziedzinie kształcenia animatorów kultury.
Celem projektu jest wypracowanie narzędzi i metod kształcenia, które przygotowują animatorów kultury do pracy w środowisku lokalnym. Osoby biorące udział w cyklu edukacyjnym „Twórcze społeczności” mają okazję poznać różne metody i narzędzia działań artystycznych i animacyjnych, jednocześnie uczą się sposobów diagnozowania kontekstu społecznego dla swoich inicjatyw.
Łączenie praktyki z refleksją teoretyczną jest stałym elementem cyklu.
Już wkrótce relacje z pierwszych warsztatów i staży.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikowano projekty | Skomentuj

Twórcze społeczności/Creative Communities

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w związku z podsumowaniem projektu Localise finansowanego przez program Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej. Książka powstała jako efekt sześciu podróży po Polsce, Wielkiej Brytanii i Litwie tropem działań podejmowanych przez lokalne społeczności w tych trzech krajach.  Jest to kolejne już przedsięwzięcie IKP UW podejmujące refleksję na temat sposobów rozumienia lokalnych aktywności i uczestnictwa w kulturze. W 2012 roku odbyło się na ten temat seminarium międzynarodowe, a Stowarzyszenie Katedra Kultury zrealizowało we współpracy z IKP UW roczny kurs edukacyjny „Twórcze społeczności. Krok po kroku” (ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Publikacja w wersji PDF:

Twórcze społeczności. Notatki z terenu/Creative Communities. Field Notes

 

 

Opublikowano projekty | Skomentuj

„Twórcze społeczności” – nabór na warsztaty zakończony

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do cyklu edukacyjnego „Twórcze społeczności. Z doświadczeń animacji kultury i community arts”. Z wybranymi osobami skontaktujemy się mailowo, podamy również szczegóły dotyczące spotkania informacyjnego, które odbędzie się 11 lutego w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Zapraszamy do rekrutacji na kolejną odsłonę cyklu w 2014 roku.

Cykl współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

UWAGA NABÓR! Cykl edukacyjny dla animatorów kultury

Po raz kolejny już Stowarzyszenie Katedra Kultury we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW realizuje projekt przeznaczony dla animatorów kultury! Tym razem pod szyldem „Twórcze społeczności. Z doświadczeń animacji kultury i community arts” organizujemy dwuletni cykl warsztatów dotyczących różnych form pracy ze społecznościami lokalnymi, twórczych sposobów realizacji projektów lokalnych, artystycznych metod wzbogacania pracy animatora kultury. Wprowadzimy też naszych uczestników  w tajniki zarządzania projektem i przeprowadzania diagnoz lokalnych oraz zorganizujemy staże w najbardziej uznanych instytucjach i organizacjach kulturalnych.

Ze wstępną ofertą zajęć można się zapoznać tutaj. Godziny i terminy warsztatów zostaną podane w późniejszym terminie.

Zapraszamy wszystkich do wypełniania formularza, zgłoszenia przyjmujemy na adres: animacja@uw.edu.pl do końca stycznia. Wyniki zostaną ogłoszone 4 lutego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerem projektu jest Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Twórcze społeczności – krok po kroku

Dobiega końca roczny cykl kształcenia animatorów kultury „Twórcze społeczności – krok po kroku”,  realizowany we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty i staże prowadzone przez doświadczonych i uznanych praktyków, m.in. Marię Parczewską (Laboratorium Edukacji Twórczej, CSW Zamek Ujazdowski), Cezarego Ciszewskiego (Miasta w Komie),  Krzysztofa Żwirblisa (Akademia Ruchu), Wojciecha Kłosowskiego, członków Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej, Teatru Wiejskiego Węgajty oraz Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. W ramach projektu odbyły się również staże indywidualne i grupowe, w tym wyjazd do Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie oraz udział w projekcie Muzeum Społeczne Wola realizowanym przez  Krzysztofa Żwirblisa na warszawskiej Woli.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner: Instytut Kultury Polskiej UW.

 

 

 

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj